1. Το σύνολο των απουσιών, δικαιολογημένων κι αδικαιολόγητων, ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10)* για το γυμνάσιο και τις δεκαπέντε (15)* για το Λύκειο.

Συγκεκριμένα:
οι απουσίες υπολογίζονται ανά μία (1) διδακτική ώρα,
στις απουσίες συμπεριλαμβάνονται κι εκείνες των αναπληρούμενων μαθημάτων και των εορτών. *Εξαιρούνται σοβαρά θέματα υγείας που αποδεικνύονται με έγγραφο γιατρού.

2. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται την καθορισμένη ώρα κατά την προσέλευσή τους στο Φροντιστήριο, καθώς και κατά την είσοδό τους στην τάξη μετά τα διαλείμματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτοί και θα παίρνουν απουσία για τη συγκεκριμένη ώρα.

3. ΜΟΝΟ ο Γονέας/Κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώνει τηλεφωνικώς κι εγκαίρως για την απουσία του μαθητή (Ωράριο Γραμματείας: καθημερινά 13.00-21.00, τηλ. επικοινωνίας: 210.3311270).

4. Ο μαθητής που προκαλεί οποιαδήποτε υλική ζημιά στο χώρο του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος αποκατάστασής της.

5. Η συστηματική διατάραξη της λειτουργίας των καταστημάτων της Στοάς Αθηνών από τους μαθητές συνεπάγεται την αποβολή τους.

6. Η συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα της τρέχουσας και της επόμενης χρονιάς θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους τόσο στη χρονιά όσο και στο καθορισμένο τεστ αξιολόγησης για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου.

7. Για τυχόν ανακοινώσεις-ενημερώσεις, οι μαθητές παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά το facebook του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.Α.Α.»: www.facebook.com/koinonikofrontistirioiaa