Διεύθυνση

management

Ο Δρ. Σεβαστιανός Ανδρεάδης είναι Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθώς και του Κέντρου Παιδείας, Πολιτισμού και Εθελοντισμού.

Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επί των ημερών της Διευθύνσεώς του οργάνωσε πλείστα σεμινάρια και συνέδρια επιμορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ενώ δημιούργησε και τη δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, έναν από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς κοινωνικής δράσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κατά την τελευταία δεκαετία.  Στην εν λόγω κοινωνική δομή ανέλαβε τον εξ υπαρχής σχεδιασμό και υλοποίηση της (2011), η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα με 80 εθελοντές καθηγητές και 250 μαθητές ανά σχολικό έτος με θεαματικά αποτελέσματα απόδοσης των διδασκομένων και διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις (εισαγωγικές στα ΑΕΙ και ενδοσχολικές).